Krzesło toaletowe pomaga przy opiece nad osobą obłożnie chorą, która ma kłopot z poruszaniem się.