Ułatwienia dostępu

O nas

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piszu w 2020 r. powołała do istnienia działalność gospodarczą w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwa Betania. Spółka zastąpi z czasem Ora Laborens, którą parafia prowadzi od 2010 r.

Betania Sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców w dniu 03 marca 2021 r. pod nr KRS: 0000874905

Cały przychód z działalności Spółki będzie przekazywany na cele kultu religijnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piszu z przeznaczeniem na pomoc dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz renowacje i konserwację kościoła ewangelickiego w Wejsunach.